Huấn luyện viên

MAX - PT

Ngày Đăng : 13/10/2018 - 4:21 PM

• Huấn luyện viên chuyên nghiệp Functional Traning & Boxing

• Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng cho các program luyện tập

• Kinh nghiệm nhiều năm luyện tập thể thao, 03 năm kinh nghiệm huấn luyệnCác tin khác