Huấn luyện viên

Lee Fit

Ngày Đăng : 21/09/2018 - 6:22 PM

 

• Chứng nhận từ Học Viện Y Học Thể Thao Quốc Gia (NASM) Hoa Kỳ

• Quán quân menphysique muscle contest 2017

• 05 năm huấn luyện thể thaoCác tin khác