Huấn luyện viên

 • rock-pt

  ROCK - PT

  Chuyên gia Dinh dưỡng tập luyện

  • Chuyên huấn luyện về Functional training, Boxing, Fitness

  • Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng

  • 03 năm kinh nghiệm tập luyện và huấn luyện thể hình

 • nick-pt

  NICK - PT

  Chuyên gia về Crossfit

  • Top 5 Giải trẻ

  • Bằng cấp: Huấn luyện viên thể hình Fitness, Chuyên gia về Crossfit

  • 04 năm kinh nghiệm tập luyện và huấn luyện thể hình

 • ken-pt

  KEN - PT

  Chuyên gia Huấn luyện thể hình

  • Top 10 Fitness Muscle Contest, VĐV Fitness & MenPhysique, Top 5 MenPhysique Sinh viên

  • Bằng cấp: Huấn luyện viên thể hình Fitness

  • 03 năm kinh nghiệm tập luyện và huấn luyện thể hình

 • max-pt

  MAX - PT

  Chuyên gia Dinh dưỡng tập luyện

  • Huấn luyện viên chuyên nghiệp Functional Training & Boxing

  • Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng cho các program luyện tập

  • Kinh nghiệm nhiều năm luyện tập thể thao, 03 năm kinh nghiệm huấn luyện

 • brian-fs

  Brian - FS

  Chuyên gia Huấn luyện thể hình

  • Top 5 Model Fitness Muscle Contest

  • Bằng cấp: Huấn luyện viên thể hình Fitness

  • 06 năm kinh nghiệm tập luyện & đào tạo thể hình fitness

 • lee-fit

  Lee Fit

  PT Master

  • Chứng nhận từ Học Viện Y Học Thể Thao Quốc Gia (NASM) Hoa Kỳ

  • Quán quân menphysique muscle contest 2017

  • 05 năm huấn luyện thể thao

 • justin-lam

  Justin Lâm

  Chuyên gia Huấn luyện thể hình

  • Top 5 Model Fitness Muscle Contest

  • VĐV Fitness & Men Physique 2017

  • 10 năm kinh nghiệm tập luyện và huấn luyện thể hình